Avís legal


1. AVÍS LEGAL I TERMES D'ÚS

Puc garantir-te que et trobes en un espai 100 % segur, per això, donant compliment amb el deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1.1. Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informo que:

• La meva denominació social és: DOT Management Consultants

• El meu CIF B66046707

• El meu domicili social es troba en Passeig de Gràcia, 20, 08007, Barcelona

• Correu electrònic: info@dotconsulting.com

• La seva activitat social és: Assessorament i Consultoria de gestió i administració d' empreses

• Registre Mercantil: T 43796 , F 34, S 8, H B 438615, I/A 1 ( 6.06.13).

 

1.2. Finalitat de la pàgina web.

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

• La venda de serveis de consultoria

• Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la pàgina web

• Subministrament de continguts en el blog

• Dirigir la seva xarxa d' afiliats i comerciants així com la gestió de pagaments dels mateixos.

 

1.3. Usuaris:

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, els presents termes d'ús, no obstant això, pel mer ús de la pàgina web no significa l'inici de relació laboral/comercial alguna.

1.4. Ús del lloc web i captura d'informació:

1.4.1 ÚS DEL LLOC WEB

La pàgina web [https://www.dotconsulting.com] en endavant (LA WEB) proporciona l'accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, "els continguts") propietat de DOT Consulting. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de la web.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

(a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;

(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatotori contra els drets humans;

(c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de [WEB], dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(d) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

DOT Consulting es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l' ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, DOT Consulting no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d' aplicació.

 

1.4.2 Captura d' informació

– Formulari de contacte, on l'USUARI haurà d'omplir el camp de correu electrònic, assumpte i nom.

– Formulari de subscripció, omplint l'USUARI els camps requerits.

– Formularis de venda, omplint l'USUARI les dades necessàries per a l'adquisició del curs/servei/producte amb els camps de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, email i contrasenya

– Cookies de rastreig, conforme a les següents regles

– Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l'usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d'accés, l'hipervincle que li ha reenviat a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat.

Malgrat l' anterior, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per DOT Consulting o dades aportades per l' USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant en subscriure's a aquesta pàgina web com en realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l'usuari consent:

1. El tractament de les seves dades personals a l'entorn de WordPress conforme a les seves polítiques de privacitat.

2. L'accés de DOT Consulting a les dades que, d'acord amb la infraestructura de WordPress, necessiti l'usuari aportar bé per a la subscripció al curs/servei/pàgina web bé per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d'acord amb la nostra política de privacitat.

En activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l' usuari comprèn i accepta que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció o accedeixes a algun servei de pagament, DOT Consulting té accés a: Nom, i email, o altres dades necessàries per a facturació conformant un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom d'"USUARIS DE LA WEB I SUBSCRIPTORS" o en el cas de realitzar alguna compra, serà subscrit al fitxer de "CLIENTS I/O PROVEÏDORS" tenint accés a dades de nom,  cognoms, email, dni i domicili complet.

En tot cas DOT Consulting es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web [WEB] com el present avís legal.

 

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

DOT Consulting per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àu8dio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament,  accés i ús, etc.), titularitat de DOT Consulting o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per DOT Consulting, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d' aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l' autorització de DOT Consulting.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de DOT Consulting. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d'imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de DOT Consulting.

Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant-nos quantes accions civils i penals ens assisteixin en nom de salvaguardar els nostres drets, tot això sota avís d'incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l'art.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

DOT Consulting no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts,  malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

4. MODIFICACIONS

DOT Consulting es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

 

5. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d' una pàgina web d' un altre portal d' Internet a la web de DOT Consulting s' haurà de sotmetre les condicions següents:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de DOT Consulting

– No s'establiran deep-links ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb la web de DOT Consulting sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s'establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de DOT Consulting, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Llevat d' aquells signes que formin part de l' hipervincle, la pàgina web en la qual s' estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d' establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a DOT Consulting, llevat d' autorització expressa d' aquest.

– L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre DOT Consulting i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de DOT Consulting dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– DOT Consulting no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l'hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

El lloc web de DOT Consulting pot posar a disposició de l'usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d' informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

DOT Consulting no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

DOT Consulting no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per DOT Consulting i que resultin accessibles a través de DOT Consulting 

6. DRET D' EXCLUSIÓ

DOT Consulting es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 

7. GENERALITATS

DOT Consulting perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

DOT Consulting podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades

 

9. RECLAMACIONS I DUBTES

DOT Consulting informa que existeixen fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients podent remetre un correu a info@dotconsulting.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

També pot adreçar la seva reclamació per correu postal adreçat a: DOT Consulting, Passeig de Gràcia, 20, 08007, Barcelona

 

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre DOT Consulting i l' USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.