Política de privacitat


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcionis a través de la pàgina web www.dotconsulting.com (en endavant LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer d'"USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS" així com "CLIENTS I/O PROVEÏDORS":  

 

  • Mi denominación social es: DOT Management Consultants
  • Mi CIF B66046707
  • Mi domicilio social se encuentra en Passeig de Gràcia, 20, 08007, Barcelona
  • Email: info@dotconsulting.com
  • Su actividad social es: Asesoramiento y Consultoría de gestión y administración de empresas
  • Registro Mercantil: T 43796 , F 34, S 8, H B 438615, I/A 1 ( 6.06.13).

 

Tot això degudament inscrit davant l'agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual DOT Consulting  garanteix que s'han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel Reial decret 1720/200

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Amb això manifesto el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cadascun dels usuaris del nostre lloc web.

 

1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i email, i si compra algun producte necessitat de factura, sol·licitarem Domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s'emmagatzema automàticament per motius tècnics com l'adreça IP assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet.

 

2. FINALITAT, LEGITIMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECAPTADES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT, MENORS D'EDAT.

Tal com es recull en la normativa, s'informa a l'USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recaven dades, les quals s'emmagatzemen en un fitxer, amb l'exclusiva finalitat d'enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que DOT Consulting  entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com de compliment obligatori, són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

L' acceptació de la política de privacitat,  mitjançant el procediment establert d' opt-in,  s' entendrà a tots els efectes com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUIVOC de l' USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s' exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix,  exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades. 

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per a les quals han estat recaptades les dades ni moltes menys cediré a un tercer aquestes dades.

 

2.1 MENORS D' EDAT

En el supòsit de ser major de tretze anys, podràs registrar-te en http://www.abcoach.es sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 13 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Advertència: Si tens menys de tretze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir-ne constància.

 

2.2 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades sent requisit obligatori per poder subscriure't a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.

 

2.3 CATEGÒRIA DE LES DADES

Les dades recaptades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com a dades identificatives.

 

2.4 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que demanis eliminar-les.  Per tant, es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la anonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

 

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'APLICACIÓ.

DOT Consulting fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei Orgànica i la resta de normativa vigent i d'aplicació en cada moment,  vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l' usuari.

A partir de maig de 2018, ens regim per la normativa que ha entrat en vigor, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, DOT Consulting  informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'USUARI pel tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

En compliment del que estableix la normativa, l'informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers de DOT Consulting  i tractats per a la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l'USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de DOT Consulting

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l'apartat "Exercici de Drets"

 

4. MESURES DE SEGURETAT.

DOT Consulting l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats,  ja provinguin de l' acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD. 

Així mateix, DOT Consulting  ha establert mesures addicionals a l' ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

 

5. DRETS DELS INTERESSATS I FORMES D'EXERCICI.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de dotconsulting.com, podran adreçar-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els següents drets:

– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

– Dret d'accés, rectificació i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

– Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint en el teu compte d'usuari directament i modificar les teves dades o esborrar el teu compte d'usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d' una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquestes finalitats en lloc de ser esborrada.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a DOT Consulting amb la referència "Protecció de dades", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a la següent adreça:

Consultoria DOT

Passeig de Gràcia, 20, 08007, Barcelona

També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: info@dotconsulting.com indicant en l' assumpte el dret que vol exercitar.

 

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc Web.  Per això www.dotconsulting.com  no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a www.dotconsulting.com, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que www.dotconsulting.com no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. www.dotconsulting.com no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l' Usuari per accés a aquests enllaços.

 

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

DOT Consulting  es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d' acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l' Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L' ús de DOT Consulting  després d' aquests canvis, implicarà l' acceptació dels mateixos.

 

8. RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.

El responsable del fitxer de dades és DOT Consulting.

Com a encarregats de tractament aliens a l' esmentat responsable:

– DOT Consulting ha contractat els serveis de Hosting a Mcadvertising.net, que proporciona els serveis de hosting de DOT Consulting . Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d'aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.mcadvertising.net/ca/avis-legal.htm 

 

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, www.dotconsulting.com utilitza els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privacitat.

·  Hosting: mcadvertising.net 

·  Plataforma web: Symfony

 

En www.dotconsulting.com també s' estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L'usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d'enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a www.dotconsulting.com (l'"Hiperenllaç"). L' establiment de l' Hiperenllaç no implica en cap cas l' existència de relacions entre www.dotconsulting.com  i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s' estableixi l' Hiperenllaç, ni l' acceptació o aprovació per part de www.dotconsulting.com dels seus continguts o serveis. En tot cas, www.dotconsulting.com es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

 

10. NO DESITGES REBRE INFORACIÓ DE NOSALTRES O DESITGES REVOCAR EL TEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, d'11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l'ús de la seva informació per a finalitats publicitàries, investigacions de mercat o desenvolupament d'enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, hauràs d'enviar un correu electrònic a l'adreça info@dotconsulting.com. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d'aquest correu electrònic, punxant a l'enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al teu compte d'usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingues en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè la teva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots continuar rebent missatges.

En relació amb la gestió de les teves dades associades als perfils socials de DOT Consulting , l'exercici del dret d'accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d'accés a la informació dels perfils dels usuaris. Amb relació als drets d'accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de DOT Consulting .

A més podrà deixar d'interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de DOT Consulting , eliminar els continguts que deixin d'interessar-te o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats a les diferents xarxes socials.

L'usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. DOT Consulting  anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d'ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

Twitter: https://twitter.com/privacy

 

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS

1) Formulari de comentaris: La web inclou un formulari per comentar post. L'usuari podrà publicar comentaris en els post que es publiquin. Les dades personals introduïdes en el formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-les i publicar-les.

2) Formulari de contacte: Existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web.

3) Cookies: Quan l'usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen "cookies", L'usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l'ús de cookies i com desactivar-les.

4) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics) així com Provely, en www.dotconsulting.com també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

No vaig compartir, vendre, llogar la teva informació personal amb altres parts. Puc compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per prestar-te alguns serveis.

 

12. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de DOT Consulting  en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal

 

13. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

DOT Consulting es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.