19/04/2023

Com definir els objectius del seu negoci de manera efectiva

Definir correctament els objectius del seu negoci és fonamental per assolir l'èxit empresarial

Per què els objectius d'una empresa són importants?

Els objectius són la base de totes les decisions que es prenen en una empresa i defineixen el rumb que ha de prendre l'organització per assolir els seus objectius. En aquest sentit, la correcta definició dels objectius d'una empresa és clau per a l'èxit empresarial. A més, els objectius han d'estar sempre alineats amb els indicadors seleccionats per monitoritzar el desenvolupament de l'organització.

Com hem comentat anteriorment, els objectius d'una empresa són importants per diverses raons. En primer lloc, estableixen una direcció clara i proporcionen una guia per a la planificació i la presa de decisions. Els objectius ajuden a l'empresa a enfocar-se en allò que realment és important i permeten poder centrar la direcció dels seus recursos en aquelles activitats que tenen un impacte en el desenvolupament del negoci.

En segon lloc, permeten a les organitzacions mesurar el progrés i l'èxit. Els objectius establerts poder ser monitoritzats i avaluats per determinar si s'han aconseguit o si cal fer algun ajustament. Aquest procés de mesura ajuda a l'empresa a mantenir-se enfocada i compromesa amb els objectius.

En tercer lloc, els objectius d'una empresa poden ajudar a motivar als equips i els stakeholders. Tenir uns objectius clars i ben definits pot inspirar els empleats a fomentar el treball en equip en benefici d'un objectiu comú i també a enfortir-ne la connexió amb l'empresa. A més, els objectius poden ajudar als stakeholders a comprendre la direcció i els plans de l'empresa, cosa que pot augmentar la seva confiança y compromís. 

Com definir els objectius del seu negoci de manera efectiva

Procés per definir els objectius correctament

Els objectius són fonamentals per a l'èxit de qualsevol empresa. Definir objectius clars i assolibles l'ajudarà a mantenir enfocat el seu negoci, establir prioritats i prendre decisions encertades. Però, com es defineixen correctament els objectius de negoci? A continuació us mostrem les fases mes adequades a tenir en compte per establir els objectius de la vostra empresa:

1. Identificar la visió i la missió de l'empresa

  • Els objectius d'una empresa han d'estar sempre alineats amb la visió i la missió de l'empresa. La visió és una declaració a llarg termini del que l'empresa espera aconseguir en un futur, mentre que la missió és la declaració de com l'empresa aconseguirà la seva visió. Identificar la visió i la missió de l'empresa proporciona una guia clara per al desenvolupament dels objectius empresarials.

2. Establir objectius SMART

  • En definir els objectius de l'empresa, és important assegurar-se que siguin eficaços; per això, es recomana seguir la metodologia SMART, en la qual cada lletra significa una característica de la meta en qüestió. A continuació, veurem detalladament la característica associada a cada lletra. La primera fa referència al fet que l'objectiu ha de ser específic (specific), és a dir, cal descriure de manera clara i concisa allò que s'espera obtenir amb l'establiment de l'objectiu. Així mateix, ha de ser mesurable (measurable), de manera que es pugui controlar i dur a terme una supervisió durant tot el progrés. També ha de ser assolible (achievable), és a dir, que sigui possible i es trobi dins de les limitacions de l'empresa. La quarta lletra fa referència a la rellevància (relevant) que ha de tenir l'objectiu amb relació amb les metes estratègiques de l'empresa. Finalment, l'objectiu ha de ser temporal (timely), en altres paraules, ha de tenir un inici i un final; perquè, basant-s'hi, es puguin comparar resultats i concloure si es va complir o no la meta.

3. Definir els objectius a curt i llarg termini

  • Definir objectius a curt i llarg termini permet a l'empresa tenir una visió panoràmica del seu progrés i de com els seus objectius es connecten entre sí. A més, ajuda a l'empresa a prioritzar els esforços en funció de les necessitats existents. El fet de tenir una barreja equilibrada entre els objectius curt i llarg termini, l'empresa pot aconseguir un èxit sostenible i continuar avançant cap a la seva visió i missió. Un cop tenim clar que ambdós objectius han d'estar alineats entre si, és important tenir present que els objectius a curt termini són una excel·lent  tàctica per avançar amb fermesa en l'estratègia plantejada per l'empresa, analitzant els resultats i aplicant els ajustaments necessaris sense perdre de vista l'objectiu a llarg termini. De la mateixa manera, els objectius a llarg termini tenen  a veure amb la manera com es veuen les empreses en el futur.

4. Establir prioritats

  • És probable que una empresa tingui múltiples objectius al cap, però és important establir prioritats. prioritzar els objectius ajuda a les empreses a enfocar-se en el que és important. A més, també ajuda a utilitzar els recursos existents de manera més eficaç. En aquest punt, l'empresa també ha de desenvolupar una estratègia integral amb accions a seguir per assolir cadascun dels objectius establerts i potenciar així els resultats de l'empresa.

5. Comunicar els objectius

  • un cop els objectius han estat definits, és important comunicar-los de manera clara a totes les parts interessades. La comunicació efectiva dels objectius assegura que tots els equips estiguin alineats i treballin junts cap al mateix objectiu. De la mateixa manera, comunicar correctament els objectius als stakeholders, ajuda a generar compromís i motivació per assolir els objectius.

6. Monitoritzar i avaluar els objectius

  • Finalment, és important monitoritzar i avaluar el progrés cap als objectius. Això prement a l'empresa fer ajustaments i prendre les mesures correctives sempre que calgui. A més, permet determinar si els objectius són realistes i assolibles en el termini establert anteriorment.

Al següent enllaç podeu descarregar la infografía: Guia per definir els objectius de negoci.

Com hem comprovat al llarg de l'article, els objectius d'una empresa són essencials per a l'èxit empresarial. Establir objectius clars ajuda a l'empresa a mantenir-se enfocada, motivada i compromesa amb la visió i la missió. Així mateix, monitoritzar i avaluar el progrés cap als objectius és clau per assegurar que l'empresa estigui en el camí correcte cap a la consecució dels objectius.

DOT Consulting som conscients que a vegades definir els objectius no és una tasca senzilla i que algunes empreses dediquen excessiu temps i recursos sense obtenir uns resultats sòlids. és per això que, si necessiteu col·laboració en la definició dels vostres objectius de negoci, podeu contactar amb nosaltres a través del formulari que trobareu a continuació.

 

Parlem?