31/03/2023

La transformació digital com a agent del canvi

Entendre com la transformació digital s'integra a les empreses és fonamental per al seu desenvolupament sostenible i continuat

El món avança cada cop més de pressa i la transformació digital està a l'ordre del dia. Amb l'aparició de les noves tecnologies s'ha canviat la manera de treballar, de comprar i de relacionar-nos. En aquest context, les empreses tenen la necessitat i l'obligació de sumar-se a aquest procés de transformació digital per no quedar obsoletes i aconseguir una ràpida i correcta adaptació a la nova era digital. En aquest bloc, explorarem els beneficis de la transformació digital, les principals tecnologies utilitzades i entendrem com la transformació digital actua com un dels agents de canvi a les empreses.

Què és la transformació digital?

La transformació digital es pot definir com la integració de les noves tecnologies a totes les àrees d'una empresa, cosa que dona lloc a canvis fonamentals en la manera com les empreses operen i ofereixen valor als clients. A més, la transformació digital intenta aprofitar la tecnologia per crear nous models de negoci, processos i experiències de client mitjançant l'aprofitament de tecnologies digitals com l'anàlisi de dades, la computació al núvol i la Intel·ligència Artificial (IA).

En aquest sentit, la transformació digital tracta de transformar un model de negoci tradicional a un d'àgil, basat en dades i centrat en el client. De la mateixa manera, permet a les organitzacions ser més eficients i innovadores, respondre ràpidament als canvis del mercat i crear noves fonts d'ingressos. Per això hem d'entendre que implementar la digitalització i aquest tipus de transformacions a les organitzacions no respon únicament a l'ús de la tecnologia, sinó també a canvis relacionats amb la cultura de la companyia, l'estratègia i l'estructura organitzativa. A més, requereix un canvi de mentalitat i un fort compromís amb la innovació.

Les claus de la transformació digital

Moltes vegades les empreses poden sentir-se aclaparades en pensar en transformació digital com un canvi radical que no se senten capaços de dur a terme a curt termini. En realitat, la digitalització s'ha d'entendre com un procés gradual que estigui alineat amb les capacitats i les necessitats de l'empresa, també cal tenir en compte que la seva implementació implica tots els integrants de l'organització.

Per aconseguir dur a terme aquesta transformació de forma reeixida, cal parar atenció a tres punts clau:

 1. Conèixer el client i les seves necessitats mitjançant la gestió de dades
 2. Fomentar un lideratge innovador amb una alta capacitat per aportar noves idees
 3. Impulsar formes de treball productives i flexibles que ajudin a retenir el talent

En definitiva, la transformació digital de les organitzacions s'ha de fer pensant en necessitats futures i, per tant, és un factor clau per al desenvolupament sostenible de qualsevol organització.

Ara que ja hem entès les claus que regeixen la transformació digital, veurem com podem dur a terme aquests canvis:

 • Abandonar la zona de confort: l'evolució com a empresa implica tenir una mentalitat oberta a la renovació com a organització.
 • Fomentar les competències digitals entre els empleats: l'actual panorama laboral requereix persones creatives i innovadores que estiguin disposades a formar-se digitalment i siguin capaces d'adquirir competències i habilitats digitals.
 • Capacitat per dissenyar estratègies digitals: el model de negoci actual i futur s'ha de centrar en l'experiència del client i l'entorn digital. De la mateixa manera, en definir l'estratègia digital, cal involucrar tots els departaments de l'organització.

Cal entendre que la transformació digital no és un objectiu en si mateix, sinó un procés que han d'adoptar les organitzacions, el qual requereix una mentalitat oberta al canvi, intel·ligència emocional i la capacitat per adaptar-se entorn del canvi constant.

La transformació digital com a agent del canvi

Beneficis de la transformació digital

Mitjançant la transformació digital, les empreses adquireixen noves tècniques i habilitats que els permeten obtenir un avantatge competitiu respecte a la competència i oferir una proposta de valor molt més rellevant. A continuació, veurem els principals beneficis que ofereix la transformació a les organitzacions.

 1. Generar noves experiències al client: en aprofitar l'anàlisi de dades, les organitzacions poden comprendre millor les necessitats del client i desenvolupar productes o serveis per satisfer-los. En aquest sentit, millorar l'experiència del client condueix a generar experiències que resulten més satisfactòries i ajudin a fidelitzar el client.
 2. Millorar l'eficiència operativa: amb la integració de tecnologies digitals, com l'anàlisi de dades i l'automatització, les organitzacions poden agilitzar els processos i reduir-ne els costos. Aquests factors poden contribuir a millorar l'eficiència i un millor rendiment operatiu.
 3. Aprofundir en l'anàlisi de dades: la gran majoria de les empreses recopilen una gran quantitat de dades sobre els clients, però el benefici real és optimitzar aquestes dades per a l'anàlisi que pot impulsar i millorar el negoci. Amb la transformació digital, es crea un sistema de recopilació de dades rellevants que de debò aporten valor a la companyia.
 4. Desenvolupar noves fonts d'ingressos: en implementar canvis i millores tecnològiques, les organitzacions adquireixen capacitats per crear nous productes i serveis, entrar a nous mercats i arribar a nous clients potencials.
 5. Impulsar la cultura d'innovació dins de l'organització: en aprofitar les eines i les tecnologies digitals, les organitzacions aconsegueixen crear un entorn de treball més atractiu en el qual es fomenti la col·laboració i la innovació entre els empleats. A més, es contribueix a augmentar el compromís i la motivació dels empleats.
 6. Augmentar l'agilitat: amb l'aplicació de tecnologies digitals, les organitzacions tenen la capacitat de respondre ràpidament als canvis que es produeixen al mercat i adaptar les seves estratègies i operacions a les necessitats demanades.

Tot i que hem anomenat diversos dels principals beneficis que ofereix la transformació digital a les organitzacions, hem de tenir en compte que el procés de canvi encara presenta molts desafiaments i també alguns riscos per a les companyies.

Tecnologies utilitzades en la transformació digital

La transformació digital requereix utilitzar una varietat de tecnologies i eines que ens permetin obtenir els resultats desitjats. Ara, veurem quines són les principals i més rellevants per dur a terme el procés de transformació a les organitzacions:

 • Internet of things: xarxa de dispositius connectats que permet l'intercanvi de dades entre ells sense la necessitat de la intervenció humana. Es pot fer servir per recopilar y analitzar dades, automatitzar processos i millorar la eficiencia operativa.
 • Robòtica: màquines amb sensibilitat, control i intel·ligència que tenen la finalitat d'automatitzar, augmentar i assistir activitats humanes.
 • Impressió 3-D: la impressió 3-D tenen com a objectiu la producció d'objectes tridimensionals a través de l'estratificació successiva de materials, com ara plàstic, metall, vidre, fusta, etc.
 • Intel·ligència artificial: la IA és una forma de programari intel·ligent que té la capacitat d'aprendre, entendre, pensar, planificar i actuar sobre la base de grans quantitats d'informació. A més, es pot utilitzar per automatitzar tasques i processos, prendre decisions i fins i tot oferir experiències personalitzades d'acord amb les necessitats dels clients.
 • Realitat augmentada o virtual: la realitat augmentada representa la superposició d'informació digital visual o auditiva sobre el món físic per augmentar la visió del món. D'altra banda, la realitat virtual representa una simulació 3-D generada per ordinador en què l'usuari interacciona amb el món virtual d'una manera realista.
 • Blockchain: tecnologia basada en cadena de blocs d'operacions descentralitzada i pública. Gràcies a aquesta tecnologia es genera una base de dades compartida entre les persones que hi tenen accés i permet guardar i confirmar transaccions amb gran fiabilitat i autonomia gràcies a l'ús dels seus algorismes.

 

 

Deixar-se assessorar per professionals és vital

Com que cada empresa és diferent, és interessant deixar-se assessorar per crear una estratègia de digitalització d'acord amb les característiques, els objectius i les dimensions de cada negoci; i aquí és on DOT Consulting us pot ajudar.

Millorar el nivell de digitalització de la mà d'un professional permet conèixer en quin punt l'empresa és respecte a la seva competència i respecte al sector del qual forma part. A DOT Consulting identifiquem i millorem les operacions on es genera més valor per als clients. També ens encarreguem de generar noves oportunitats de negoci a partir de les noves tecnologies i del model de negoci de cada organització. A més, som conscients de la importància d'adaptar les funcions i les responsabilitats a tots els integrants de l'empresa per optimitzar el nou model de negoci. Per això, us acompanyem en la gestió d'aquest procés personalment.

 

Parlem?