Lleure, mitjans i educació

El negoci de l'entreteniment està en constant expansió perquè cada vegada hi ha més producció de continguts. La creació de valor incessant és la dinàmica essencial en els sectors de l'entreteniment, els mitjans de comunicació o l'educació.

 Lleure, mitjans i educació

Aquesta dinàmica de mercat passa radicalment,alhora que  s'enforteix la necessitat de millorar l'eficiència dels models operatius existents.

Si hi ha un sector avançat, disruptiu i capaç de pujar a l'onada de la digitalització a gran velocitat, és sens dubte la de l'entreteniment i els mitjans. Les empreses en aquest espai no només fan avançar la societat, sinó que habiliten i inspiren els qui les envolten. Per respondre a un públic cada dia més exigent i fragmentat, les companyies han de posar el focus en la gestió i l'anàlisi de dades i de patrons de comportament, així com avançar-se a futures preocupacions dels usuaris. L'objectiu de les empreses és arribar directament als seus clients, conèixer al detall les seves preferències i oferir experiències personals que puguin escollir amb llibertat.

El client busca l'increment d'ingressos i protegir la rendibilitat del negoci i oferir serveis adjacents de valor. Per això, opta per diversificar i incrementar de forma substancial la seva presència en canals alternatius, posant especial interès en la seguretat de la informació i en minimitzar les noves vulnerabilitats i riscos operatius, financers o reputacionals. Aquestes noves consideracions són només una petita mostra dels reptes a què s'estan enfrontant les empreses del sector. A més de la necessitat d'estar al capdavant dels nous models de consum d'entreteniment digitals.

El sector d'entreteniment i mitjans és cada dia més divers, per la qual cosa el repte per a les companyies és identificar amb agilitat les oportunitats que ofereix un món accelerat on la digitalització ha guanyat quota de mercat.

L'experiència de DOT Consulting permet afrontar els reptes de futur del sector de l'entreteniment i els mitjans gràcies a l'experiència d'anys de treball juntament amb empreses del sector: Ajudem a redescobrir i revitalitzar el seu propòsit. Perquè puguin crear valor per als usuaris, accionistes i la societat per igual.

Recolzem el client a identificar noves fonts de creixement, amb l'objectiu d'incrementar els ingressos mentre es completa la transformació digital interna de la companyia. Orientem en la planificació i implementació de la seva iniciativa, ajudant-los així a adaptar-se a aquest nou entorn i promovent la seva competitivitat al mercat.

A DOT Consulting recolzem les empreses a la selecció de les tecnologies més beneficioses als seus models de negoci que els permeti mantenir l'exercici en un mercat competitiu. I les organitzacions les dotem per adaptar-se i innovar per accelerar-ne l'exercici. Des de la superació de desafiaments i amenaces competitives fins a la realització del potencial de la tecnologia digital i la convergència, treballem colze a colze amb els clients per crear noves possibilitats.

  • Implementació de plans estratègics: Roll-down
  • Optimització i excel·lència operativa
  • Models de govern d´entitats d´entreteniment
  • Preparació d'organitzacions per al creixement
  • Digitalització de la relació amb client: nous serveis