Sector Públic

Quantes organitzacions del sector públic han de resoldre diàriament necessitats dels ciutadans? No arribem a ser conscients del poder que tenen aquestes organitzacions per abordar els reptes socials més urgents, oferir serveis bàsics o resoldre problemes quotidians.

Sector Públic

Tot i això, alguns dels serveis que ofereixen les organitzacions públiques als ciutadans estan desfasats o no connecten amb les necessitats actuals dels usuaris. 

L'Administració Pública ha iniciat un camí de digitalització arran de la pandèmia i els ciutadans ens estem familiaritzant amb certes tecnologies. Sabem que només una quarta part de les organitzacions del sector públic estan digitalment avançades. 

Els processos i els tràmits de l'Administració han d'estar a l'alçada d'aquests avenços tecnològics. Tot i això, oferir els millors resultats a la ciutadania té implicacions més enllà de la tecnologia. Tot i que els governs impulsin iniciatives digitals, moltes de les organitzacions del sector públic continuen sent jeràrquiques i burocràtiques. 

Les polítiques internes, els models de gestió o les competències dels seus equips són aspectes essencials per aconseguir una administració eficaç, eficient i al servei de la ciutadania. 

A DOT Consulting, coneixem molt bé el funcionament de les administracions públiques i sabem com abordar els reptes d'aquestes organitzacions. Recolzem les entitats públiques a perfeccionar la seva governança i les equipem perquè puguin superar els reptes més urgents de manera més àgil i connectar millor amb els ciutadans.

Treballem colze a colze amb els equips de les organitzacions públiques dotant-les de noves eines i dinàmiques de treball. Això ens permet establir sistemes avançats en la gestió dels recursos, millorar els processos de treball i empoderar els equips perquè puguin prestar serveis adaptats a les necessitats dels ciutadans. 

  • Models de gestió dels serveis a la ciutadania
  • Gestió estratègica de recursos
  • Modernització de serveis municipals
  • Models de govern d'administracions públiques
  • Digitalització de la gestió pública
  • Redisseny d'estructures organitzatives

 

Sostenibilitat en la gestió de la Vivenda Pública

L'empresa

El nostre client es tracta d'una entitat de titularitat municipal que té com a objectiu la gestió del parc d'habitatge públic, de protecció oficial o VPO, d'una ciutat de més de 1,7 milions d'habitants. Segons dades del 2022, gestiona més de 10.000 habitatges, 3.000 de les quals es troba en fase de construcció o en projecte. La plantilla està formada per més de 200 persones i disposa d'una xarxa de 10 oficines d'atenció al ciutadà distribuïdes en els diferents districtes de la ciutat, en els quals realitzar diferents tràmits associats a l'habitatge.

El repte

L'entitat era el resultat de la fusió, encara recent, de dos organismes públics que realitzaven funcions complementàries dins de l'àmbit de la gestió d'habitatge públic però amb dues cultures i organitzacions molt diferenciades. Un dels reptes principals va consistir en alinear les mecàniques de treball i la presa de decisions de les dues organitzacions fusionades, referent a processos de treball, nomenclatura de les gestions, visibilitat de l'activitat, i funcions i responsabilitats dels equips.

Sostenibilitat en la gestió de la Vivenda Pública
La nostra resposta

Davant aquest repte, DOT Consulting intervé per a la millora del model organitzatiu i de gestió:

  • Es va dissenyar i va implantar una sistemàtica comuna en tots els departaments, formant als equips en els nous processos dissenyats i en el nou sistema de coordinació i gestió.
  • Amb especial èmfasi, es va acompanyar a la Gerència i a l'equip directiu en l'assumpció de les noves eines i mecanismes de gestió i les seves noves funcions.

 

Com a resultat, els canvis en els processos, la millora de la visibilitat de l'activitat i la coordinació entre departaments, va permetre aconseguir un increment del 50% en les adjudicacions d'habitatges i una reducció de 40p.p. en les incidències dels processos interns.