02/11/2023

Desbloquejant l'abast de BPM

5 Passos per a optimitzar la teva empresa

Parlem del BPM (Business Process Management). Aquesta és una metodologia relacionada amb els processos productius de l'empresa. És un element clau el qual ens permet optimitzar les nostres operacions, millorant també la gestió. Aplicant correctament aquest mètode, BPM ens assegura un increment en la nostra productivitat i eficàcia els quals poden arribar al 50%.

En la base del concepte del BPM estan l'optimització i automatització de processos, fent aquests més eficients sent, alhora, més productius.

Ara ja saps què és el BPM i per què es fa servir, és possible que t'estiguis preguntant: “Com ho implemento en la meva empresa?”

El procés consta de 5 fases:

1.       Disseny

En primer lloc, hem d'analitzar els processos ja existents en l'empresa i fixar nous objectius que volem aconseguir amb aquesta nova metodologia.

2.      Modelatge

En aquesta fase, has d'estudiar i analitzar els objectius fixats en la fase 1 (disseny). Al modelatge se li ha de dedicar el temps necessari, ja que serà el que defineixi l'èxit o fracàs del procés. Pensa'ls bé!

3.      Execució

Una vegada modelat, hem de registrar-los i documentar-los. Seguidament, hem de fer saber als implicats els objectius plantejats i com volem implementar-los, és llavors quan comença l'execució.

Consell: és important anar introduint els canvis amb comptagotes, veient com aquests afecten internament.

4.      Control/global

Aquesta fase és important, arriba el moment de supervisar i analitzar exhaustivament tot l'aplicat fins al moment. És essencial l'extracció de dades amb la finalitat de detectar els punts crítics i buscant-los una solució eficaç, d'aquesta manera, sabrem l'efecte real de l'optimització i com podem millorar-la.

5.      Optimització

Ara que ja hem analitzat i implementat totes les fases del procés, en aquesta hem d'analitzar cada pas per a millorar-lo i així arribar als objectius marcats en la fase 1. Com ja te n’hauràs adonat, has tornat a la fase 4, això vol dir que el procés es torna a iniciar, i estarà en bucle, per a així aconseguir uns resultats excel·lents arribant o fins i tot superant els objectius proposats.

Què opines d'aquest procés? Tens algun dubte? Contacta amb nosaltres!